naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2017/2018


Barevný den pro předškoláky

V polovině března navštívili základní školu Pražačka předškoláci z MŠ Pražačka. Podívali se do přípravné a první třídy. Vyzkoušeli si, jaké „to je“ sedět ve školní lavici. Někteří vyplnili pracovní listy pod dohledem prvňáčků, jiní si osahali interaktivní tabuli v nultém ročníku. Následovaly soutěže a úkoly v tělocvičně, které si připravili žáci sedmého a devátého ročníku. Předškoláci byli rozděleni do skupinek a s průvodcem, žákem 9. ročníku, obešli stanoviště se soutěžemi a úkoly. Barevný den se vydařil, líbil se jak malým, tak velkým dětem. Děkujeme za pomoc žákům ZŠ Pražačka, kteří pomáhali s přípravou a realizací.

Zpracovaly: P. Tesařová, A. Šulcová
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik