naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2017/2018


Připomínáme si naše významné osobnosti na Vyšehradě

Ve středu 25. října 2017 navštívili žáci 7. A, 7. B a 8. B národní kulturní památku Vyšehrad. V občanské výchově se právě seznamují s památnými místy našeho státu a významnými osobnostmi, které proslavily náš národ. Připravili si tedy medailony o význačných Češích, kteří jsou pochováni na vyšehradském hřbitově, zejména v hrobce Slavíně. Zastavili se u symbolického hrobu Milady Horákové, Jaroslava Heyrovského i Karla Hynka Máchy a připomněli si též Františka Křižíka, Josefa Václava Sládka, Alfonse Muchu a řadu dalších historických postav z našich národních dějin.
Druhá část exkurze měla dějepisný ráz. Děti si prohlédly románskou rotundu svatého Martina a o historii pražského opevnění a vyšehradské pevnosti se poučily při návštěvě kasemat. Spletitý systém podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska vznikal v průběhu 17. a18. století v souvislosti se stavbou barokního opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13 m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu.
Exkurze na Vyšehrad byla pro žáky příležitostí uvědomit si, kolik pozoruhodných předků má náš národ, a vzdát jim v čase před Svátkem zesnulých úctu a čest.
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik