naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2017/2018


Finanční gramotnost do škol

Naše škola ZŠ Pražačka se v letošním školním roce 2017/18 zapojila do programu Finanční gramotnost do škol. Jedná se o partnerský projekt organizace yourchance o.p.s. a Nadace DRFG, směřující k podpoře výuky finanční gramotnosti a k efektivnímu vzdělávání žáků napříč všemi věkovými kategoriemi základního i středního školství 
V úvodu přípravného týdne proběhla v budově naší školy první část workshopu, týkající se výuky finanční gramotnosti na naší škole. Během čtyř hodin skupina osmi učitelů z prvního i druhého stupně rozpracovávala témata finanční gramotnosti tak, jak probíhá praxe její výuky v současné době i s pohledem do budoucnosti. Výstupem naší práce se stal zpracovaný metodický plán výuky finanční gramotnosti na naší škole. Tento plán jsme postoupili k zhodnocení arbitrům a výsledkem byl udělený certifikát Finančně gramotná škola stříbrné úrovně (řečeno sportovní terminologií). Certifikát jsme převzali na odborné konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola, konané letos 19. září 2017. 
Z vykonané práce a uděleného certifikátu máme velkou radost a jsme přesvědčeni, že všechna snaha a úsilí se pozitivně projeví i na spokojenosti a výsledcích výuky našich žáků. 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik