naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

ze života školy - 2016/2017


Vlastivěda 4.A

Začátkem března proběhla v rámci opakování učiva o nejstarší historii naší země prezentace zajímavého projektu. Děti se úkolu ujaly velmi zodpovědně, aktivně připravovaly nejrůznější materiály, k vidění byla i ukázka pravěké keramiky nebo slovanský kroj. Nechyběly ani scénky připomínající situace ze života našich předků.
 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik