naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

ze života školy - 2016/2017


Barevný den pro předškoláky

Ve středu 18. 1. 2017 opět navštívili naši školu předškoláci z MŠ Pražačka. Podívali se do nultého ročníku a první třídy. Vyzkoušeli si, jaké „to je“ sedět v lavici. Někteří vyplnili pracovní listy, jiní si vyzkoušeli interaktivní tabuli, zazpívali si anglickou písničku s prvňáky a zahráli si hru na poznávání barev.Následovaly soutěže a úkoly v tělocvičně. Děti byly rozděleny do skupinek po pěti a žáci osmé třídy je provázeli soutěžemi a úkoly, které připravili deváťáci. Barevný den se líbil jak malým, tak velkým dětem.

V. Karlecová a P. Tesařová
 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik