naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2016/2017


Informatika za školou II – řízení tramvají

V rámci projektového vyučování organizujeme pro žáky jednotlivých ročníků ZŠ Pražačka projekt Informatika za školou. V polovině října jsme se s žáky 9. ročníků vypravili tramvají do centra řízení městské hromadné dopravy Provoz tramvaje. Spoj, který jsme použili, neměl ani předjetí ani zpoždění, dojeli jsme na místo určení včas. Spolu s naším průvodcem Ing. Lubošem Vackem jsme vstoupili do zšeřelé místnosti, kde zdrojem světla byly monitory a stolní zářivkové lampy. Stávající šéf směny nám přiblížil, co všechno se monitoruje, samozřejmě došlo i na výpočetní techniku. To, že počítače jsou v tramvajích, cestující vnímá hlášení o stanicích, to jsme věděli, novinkou pro nás bylo, že tento SW zajišťuje před tramvají nastavení výhybek. O to větší překvapení pro nás bylo, že o výhybky se starají nejen traťaři (výhybku je nutné mazat a čistit od mechanických součástek), každá výhybka má také svého správce výpočetní techniky. Ano, u každé výhybky je počítač, ten prozradí vše kolem provozu v jejím okolí. A co se děje na dispečinku? Směnaři mají přehled o každém nasazeném vozu, jakmile opustí vozovnu, už je v systému řízení. Dokáží koordinovat záchranné složky při mimořádných situacích. Žáci se seznámili nejen s řízením provozu, ale také s dalším využitím počítačů v praxi a to je hlavní cíl projektu Informatika za školou.


Pohled do střediska řízení provozu tramvají


 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik