naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES




 

ze života školy - 2014/2015


Barevný den s MŠ

25.11. si žáci 9.A a 9.B připravili soutěže pro předškolní děti z vedlejší MŠ. Přišlo celkem 50 dětí, které provedla paní učitelka Tesařová po prvním stupni, kde si mohly pohrát s interaktivní tabulí, navštívily prvňáčky, kteří jim zazpívali písničku a pak ve velké tělocvičně si zasoutěžily s deváťáky a paní uč. Karlecovou. Odměnou jim byla razítka a bonbony. 
                                                                                                                                         VK




 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik