naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2014/2015


Ekologická výchova

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Sbíráme staré baterie – červená plastová popelnice je umístěna ve 2.patře budovy A. 
Nově jsme se zapojili do sběru prázdných tonerových kazet z tiskáren - papírový box je rovněž ve 2.patře A. Do tohoto boxu lze přinášet prázdné tonery a cartridge i z domácích tiskáren, což jistě mnozí rodiče uvítají a vyřeší tak nerudovský problém „kam s ním“.
Od jara 2014 spolupracujeme s firmou Koutecký, která nám dodala kontejner na sběr starého textilu, obuvi a hraček. Tento kontejner je umístěný hned za vraty u vjezdu na školní dvůr.
K další ekologické aktivitě školy patří sběr papíru, který pořádáme obvykle 2x v průběhu každého školního roku.
Samozřejmostí je průběžné třídění odpadu, na chodbách jsou označené koše na plast. 
Škola má zapůjčené kontejnery na sklo, papír a plasty. Tyto kontejnery jsou využity hlavně provozem školní jídelny.
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik