naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - 2012/2013


3.A a Halloween

Ve středu 31.10.2012 si třeťáci užívali Halloween - svátek svatých a duchů již od samého rána. Někteří přišli rovnou v maskách a ostatní se dokrášlovali před vyučováním. 1.vyučovací hodinu ( Aj ) se zaměřili na tento svátek, naučili se nová slovíčka, povídali si zajímavosti, pouštěli si ukázku z oslav přímo z Anglie. V českém jazyce ( komunikační a slohová výchova) děti popisovaly, jakým způsobem si lidé u nás připomínají Dušičky - Památku zesnulých. Halloweenské dopoledne bylo zakončeno přehlídkou masek a v rámci hudební výchovy si pro nás Kačka Polfírová připravila malý koncert. Na violloncelo zahrála několik skladbiček. Všem dětem se netradiční vyučování moc líbilo. 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik