naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

ze života školy - Baltík 2009 – Kopřivnice


Baltík 2009 – Kopřivnice

ZŠ Pražačka má ve vzdělávacím programu předmětu Informatika také výuku základů programování. Žáci 6. a 7. ročníků se věnují tvorbě svých programů pomocí nástroje Baltík. Pro zpestření výuky jsou v tomto oboru organizované různé soutěže a to na úrovni školy, regionu i celostátní a mezinárodní kola. Jednou z takových soutěží je Baltík 2009. Ze školního kola postoupila tři družstva do regionálního a následně jedno do celostátního. To se uskutečnilo o víkendu 24. až 26. dubna 2009 v Kopřivnici. Naši školu reprezentoval tým BEROBU – Tomáš Bělohlávek, Josef Romančík a Dominik Bušek. Tento tým se mohl v případě vítězství těšit na víkend v Tatranské Lomnici. A jak to všechno dopadlo?
V Kopřivnici byli všichni účastníci ubytovaní v krásném prostředí internátu místního SOU. Součástí pátečního programu byl večer ukázek programování. V rámci večera předvedl další vize Baltíka samotný jeho tvůrce Ing. Bohumír Soukup. Setkání s ním bylo velmi inspirativní a zajímavé.

Sobotní dopoledne čekalo na účastníky vlastní soutěžní klání. Ke slovu přišly masáže mozkových buněk, dobrá strategie a sto osmdesát minut největšího soustředění na vyřešení tří programů – kosmodromu, šachového rébusu a „hrátek“ s textem.

Po obědě připravili organizátoři zájezd na nedaleký hrad Hukvaldy. Strmý výstup do hradu byl dostatečnou relaxací za dopolední sezení u počítače. Třetí největší hrad v České republice stál skutečně za vidění. S historií, využitím a pověstmi nás seznámil kastelán hradu.

Družstvo BEROBU se umístilo na krásném 13. místě. Obstálo ve velké konkurenci dětí, kteří Baltíkovi věnují druhým či třetím rokem, na rozdíl od našeho družstva, které s ním pracuje teprve čtyři měsíce. Účast v celostátním kole byla velmi důležitá pro další rok. Gratulujeme a přejeme dostatek pohody při přípravě programů na Baltíka 2010.
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik