naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

školní poradenské pracoviště


Složení školního poradenského pracoviště

PhDr. Petr Klíma

poradenský psycholog

sudé středy
10-12 hod.

petr.klima@ppp3a9.cz

Mgr. Marianna Lukáčová

školní psycholog

pondělí 8–16 hod.
středa 9-13 hod.
čtvrtek 9- 15 hod.

lukacova@zsprazacka.cz

Mgr. Vlastimila Karlecová

výchovný poradce
metodik prevence

liché úterý
15,30–16,30 hod.
sudá středa 
12 – 14 hod.

karlecova@zsprazacka.cz

Konzultace s rodiči jsou možné po domluvě přes e-mail.

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům pedagogicko-psychologické poradenství, konzultace při výchovných, výukových obtížích, kariérové poradenství. Obrátit se na nás můžete při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí, ochranu soukromí a možnost důvěry.

 

Poradenský psycholog PhDr. Petr Klíma

• Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
• Konzultace při výukových problémech žáka 
• Diagnostika výukových problémů, včetně speciálně vzdělávacích potřeb
• Kariérní poradenství žáků
• Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky

 

Školní psycholog Mgr. Marianna Lukáčová

• Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele
• Práce se třídou jako skupinou – zjišťování sociálního klimatu ve třídě, následná práce se třídou, programy na zakázku učitelů – zlepšení komunikace mezi žáky, motivace k učení,…
• Individuální práce s žákem, podpora při řešení problémů – vztahové, komunikační problémy s učitelem, ve školním kolektivu,…
• Emoční potíže – úzkostnost, agresivita u dětí 
• Výchovné potíže žáka ve škole
• Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky
• Prezentační a informační činnost

 

Výchovný poradce Mgr. Vlastimila Karlecová

• Poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje
• Pomoc při změně v rodinném prostředí
• Pomoc při podezření na šikanu
• Pomoc při řešení konfliktu
• Pomoc při hledání odborných psychologických služeb (terapie, programy pro rodiny)

 

Školní metodik prevence Mgr. Vlastimila Karlecová

• Tvorba Minimálního preventivního programu pro školu
• Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení již nastalých situací, které 
by mohly ohrozit zdravý rozvoj žáka
• Organizace programů s náplní primární prevence
• Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP 
• Aktivity zaměřené na integraci žáků - cizinců 
• Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby
• Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje
sociálně patologických jevů u jednotlivců a tříd


 

Finanční gramotnost do škol

Běchovice - Praha

Projekt KOUTEX

naše akce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik