naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

školní poradenské pracoviště


Složení školního poradenského pracoviště

PhDr. Petr Klíma

poradenský psycholog

sudé středy
10-12 hod.

petr.klima@ppp3a9.cz

Mgr. Lenka Málková

školní psycholog

sudé pondělí    *
8–16 hod.
čtvrtek 8-16 hod.
pátek 8-16 hod.

malkova@zsprazacka.cz

Mgr. Alice Kourkzi

výchovný poradce
metodik prevence

sudé středy      *
10:40-12:45hod.

kourkzi@zsprazacka.cz

Konzultace s rodiči jsou možné po domluvě přese-mail.

 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům pedagogocko-psychologické poradenství, konzultace při výchovných, výukových obtížích, kariérové poradenství. Obrátit se na nás můžete při řešení osobních problémů souvisejících nejen se školou (např. potíže s učením, ve vztazích se spolužáky, učiteli). Pracovníci pracoviště Vám mohou doporučit vhodné specialisty.  Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí, ochranu soukromí a možnost důvěry.

 

Poradenský psycholog  PhDr.Petr Klíma

Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele

• Konzultace při výukových problémech žáka

• Diagnostika výukových problémů, včetně speciálně vzdělávacích potřeb

• Kariérní poradenství žáků

• Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky

 

Školní psycholog Mgr. Lenka Málková

Konzultace a poradenství pro žáky, rodiče, učitele a vychovatele

Práce se třídou jako skupinou – zjišťování sociálního klimatu ve třídě, následná práce se třídou, programy
  na zakázku učitelů – zlepšení komunikace mezi žáky, motivace k učení,…

Individuální práce s žákem, podpora při řešení problémů – vztahové, komunikační problémy s učitelem, 
   ve školním kolektivu,…

Emoční potíže – úzkostnost, agresivita u dětí

Výchovné potíže žáka ve škole

Spolupráce s odbornými institucemi, zprostředkování kontaktů na další odborníky

Prezentační a informační činnost 

Výchovný poradce Mgr. Alice Kourkzi

Poradenství v oblasti osobnostního, sociálního i poznávacího rozvoje

Pomoc při změně v rodinném prostředí

Pomoc při podezření na šikanu

Pomoc při řešení konfliktu

Pomoc při hledání odborných psychologických služeb (terapie, programy pro rodiny)

 

Školní metodik prevence Mgr. Alice Kourkzi

Tvorba Minimálního preventivního programu pro školu

Poradenství v oblasti prevence rizikového chování či řešení již nastalých situací, které by mohly ohrozit
  zdravý rozvoj žáka

Organizace programů s náplní primární prevence

Koordinuje spolupráci školy s dalšími institucemi a metodikem prevence v PPP

Aktivity zaměřené na integraci žáků - cizinců

Vyhledává rizikové žáky, poskytuje jim a rodičům poradenské služby

Spolupracuje s třídními učiteli na zachycování varovných signálů s možností rozvoje sociálně 
  patologických jevů u jednotlivců a tříd  


 

Život dětem

PESOS o.p.s.

Projekt KOUTEX

nové fotografie

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik

Duhové bubliny
z mýdla

SLŮNĚ BALŮ

Divadlo KK "DUHOVÁ POHÁDKA"

Družinové tvoření

Výrobky těch nejmenších

Divadlo O Smolíčkovi

Divadlo KK "O Sněhurce"

Tvoříme v družině - MIMOZEMŠŤANI

Kouzelník

Alice in Wonderland - třeťáci, čtvrťáci a páťáci trénují angličtinu
i v divadle

Diskotéka

Divadýlko O statečném tygrovi

Výlet do skanzenu

Andersenovy pohádky - divadelní představení

Divadlo - Královna barev

O třech kůzlátkách - divadlo

Divadelní představení

Asistenční psi

Bruslení

Dášenka, čili život štěněte

Divadelní představení

Halloween 2014

Hrátky s odpadky - tématické divadelní představení

Výtvarné práce
a výrobky z přírodních materiálů

Vyrábíme obranný štít pro rytíře

Košíčky

Kouzelník

Vyrábíme koláže z listí

4.A, 5.A ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

IT – SLOT - soutěž
ve znalostech informatiky

Divadýlko z Pytlíčku

O pejskovi a kočičce

Masopust

3.A a Halloween

Výtvarka 8.A - dekorování triček

Asistenční psi v ŠD podruhé

Malé vinohradské divadlo

Návštěva 5.A
ve sklářské dílně

Třída 5.A na Minigolfu

Páťáci na bowlingu

Koktejlová party v 7.A

Turnaj ŠD horního Žižkova ve vybíjené

Mikuláš v ŠD

Naše třída 7.A v roce 2010/2011

Historická tramvaj

Plavba po Vltavě

Kouzelnické odpoledne

Škola v přírodě 3.A

Zábavné odpoledne

Národní házená
Národní házená
Zimní výlet na Brdech
Zimní výlet na Brdech
Zimní sporty
Zimní sporty
Florbal - starší dívky
Florbal - starší dívky
Návštěva předškoláků
Návštěva předškoláků
Prvouka 3. ročník
Prvouka 3. ročník
Vycházky
Vycházky
Život dětem
Život dětem
Den Chipsu
Den Chipsu
Kinderiáda 2009
Kinderiáda 2009
Tanec ulice
Tanec ulice
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Dětský den na ZŠ Pražačka
Dětský den na ZŠ Pražačka
Škola v přírodě 5.A
Škola v přírodě 5.A
Baltík 2009 – Kopřivnice
Baltík 2009 – Kopřivnice
Mc Donald´s cup
Mc Donald´s cup 2008/09
Soutěž všestrannosti
Soutěž všestrannosti
Pražská snítka
Pražská snítka