naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

učitelé


Pedagogický sbor – školní rok 2017/2018

Vedení školy
Mgr. Pavel Dobeš – ředitel školy
Mgr. Eva Nováková
– zástupkyně ředitele


Třídní učitelé
0.r. – Nela Štěpánková
1.A – Kamila Brettschneiderová
1.B – Mgr. Radka Wirthová
2.A – Mgr. Lucie Pěkná
3.A – Mgr. Miroslav Doležel
4.A – Mgr. Markéta Hylmarová
5.A – PhDr. Andrea Šulcová

6.A – Mgr. Zuzana Hampergrová
7.A – Mgr. Petra Tesařová
7.B – Mgr. Blanka Fajkusová
8.A – Mgr. Vlastimila Karlecová
8.B – Mgr. Jana Velvarská
9.A – Mgr. Lucie Síbrová
9.B – Mgr. Josef Meszáros


Netřídní učitelé
Mgr. Vladimíra Černá
Mgr. Kamila Procházková
Klára Kubištová, Dis.
Mgr. Ing. Tomáš Polák

 

Školní družina
Vladimíra Rychtaříková – vedoucí vychovatelka
Danuše Ťopková
Kamila Brettschneiderová
Nela Štěpánková
Mgr. Martina Džofková

 

Výchovný poradce
Mgr. Zuzana Hampergrová
konzultace:
pondělí 14-15 hod, středa 14-15 hod

 

Školní psycholog
Mgr. Marianna Lukáčová

 

Metodik prevence
Mgr. Vlastimila Karlecová
konzultace:
 liché úterý 15,30 – 16,30 hod).

 Poradenský psycholog
PhDr. Petr Klíma


 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik