naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

učitelé


Pedagogický sbor – školní rok 2017/2018

Vedení školy
Mgr. Pavel Dobeš – ředitel školy
Mgr. Eva Nováková
– zástupkyně ředitele


Třídní učitelé
0.r. – Nela Štěpánková
1.A – Kamila Brettschneiderová
1.B – Mgr. Jana Šulcová
2.A – Mgr. Lucie Pěkná
3.A – Mgr. Miroslav Doležel
4.A – Mgr. Markéta Hylmarová
5.A – PhDr. Andrea Šulcová

6.A – Ing. et Mgr. Pavla Lišková
7.A – Mgr. Petra Tesařová
7.B – Mgr. Blanka Fajkusová
8.A – Mgr. Vlastimila Karlecová
8.B – Mgr. Jana Velvarská
9.A – Mgr. Lucie Síbrová
9.B – Mgr. Josef Meszáros


Netřídní učitelé
Mgr. Vladimíra Černá
Mgr. Jaroslava Drahokoupilová
Bc. Anna Machač Kolingerová
Mgr. Ing. Tomáš Polák

 

Školní družina
Vladimíra Rychtaříková – vedoucí vychovatelka
Danuše Ťopková
Kamila Brettschneiderová
Nela Štěpánková

 

Výchovný poradce
Mgr. Vlastimila Karlecová
konzultace – vždy po telefonické domluvě:
liché Út 15,30-16,30
sudá St 12,00-14,00

 

Poradenský psycholog
PhDr. Petr Klíma 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik