naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

naše škola


Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Pražačka
Kapacita školy: 335 žáků
Počet tříd a žáků: 14/238 (1 přípravná třída,
                                          9 běžných tříd v 1.-9.ročníku, 
                                          4 třídy v 6.-9.ročníku pro žáky s SPU)

ZŠ Pražačka je standardní základní škola s běžnými třídami na I. a II.stupni. Na II.stupni jsou navíc specializované třídy pro žáky s poruchami učení, v nich je jiná časová dotace některých předmětů, což umožňuje zohlednit poruchy učení a zároveň dětem poskytnout plnohodnotné základní vzdělávání. Od školního roku 2012/13 je otevřena pro předškolní děti přípravná třída.

Vyučují se 2 cizí jazyky: od 1.ročníku angličtina a od 7.ročníku ještě němčina.
Škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, její ředitel PhDr. Klíma je školním psychologem a přímo ve škole pravidelně poskytuje konzultace.
Talentovaným žákům je věnována také zvýšená pozornost, velmi dobře se někteří z nich umisťují ve vědomostních i sportovních soutěžích.
Integrace dětí se zdravotním postižením je možná, škola ale není bezbariérová.
Žáci 9.tříd jsou na zvolené střední školy přijati z 90% již v prvním kole.
Pedagogický sbor tvoří přes dvacet pracovníků, převážně žen. Odbornost výuky (aprobovanost) je 93%.
Program školy doplňují nepovinné a volitelné předměty (pohybové a sportovní aktivity, sborový zpěv, informatika) a zájmové kroužky (sportovní, výtvarný, počítačový, vlastivědný, anglický, vaření a ruční práce, keramický, dramatický).
Školní družina je pro žáky I.stupně k dispozici od 6,30 do 17,30 a nabízí velmi pestrý program.
Školní jídelna s kuchyní prošla v roce 2008 rekonstrukcí, strávníkům nabízí možnost výběru ze dvou jídel.

Ve škole proběhly i další velké investiční akce – nová dřevěná okna, vybudování centrální šatny, zateplení a opláštění budovy, rekonstrukce předního dvora a zahrady, rekonstrukce hřiště za budovou, výměna stoupaček a radiátorů.
Školská rada existuje již od roku 1998, nyní ve složení 2+2+2 (zástupci zřizovatele, rodičů, pracovníků školy), dále ve škole funguje Rada rodičů, v které má každá třída jednoho zástupce z řad rodičů. 

V sousedství školy je Sportovní a rekreační areál Pražačka, jehož bazény a hřiště s umělým povrchem jsou hojně využívány v hodinách tělesné výchovy. Škola spolupracuje i s nedaleko sídlícím Domem dětí a mládeže - Ulitou s bohatou mimoškolní činností (některé kroužky Ulita provozuje přímo v budově ZŠ Pražačka).

 

Život dětem

PESOS o.p.s.

Projekt KOUTEX

nové fotografie

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik

Duhové bubliny
z mýdla

SLŮNĚ BALŮ

Divadlo KK "DUHOVÁ POHÁDKA"

Družinové tvoření

Výrobky těch nejmenších

Divadlo O Smolíčkovi

Divadlo KK "O Sněhurce"

Tvoříme v družině - MIMOZEMŠŤANI

Kouzelník

Alice in Wonderland - třeťáci, čtvrťáci a páťáci trénují angličtinu
i v divadle

Diskotéka

Divadýlko O statečném tygrovi

Výlet do skanzenu

Andersenovy pohádky - divadelní představení

Divadlo - Královna barev

O třech kůzlátkách - divadlo

Divadelní představení

Asistenční psi

Bruslení

Dášenka, čili život štěněte

Divadelní představení

Halloween 2014

Hrátky s odpadky - tématické divadelní představení

Výtvarné práce
a výrobky z přírodních materiálů

Vyrábíme obranný štít pro rytíře

Košíčky

Kouzelník

Vyrábíme koláže z listí

4.A, 5.A ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

IT – SLOT - soutěž
ve znalostech informatiky

Divadýlko z Pytlíčku

O pejskovi a kočičce

Masopust

3.A a Halloween

Výtvarka 8.A - dekorování triček

Asistenční psi v ŠD podruhé

Malé vinohradské divadlo

Návštěva 5.A
ve sklářské dílně

Třída 5.A na Minigolfu

Páťáci na bowlingu

Koktejlová party v 7.A

Turnaj ŠD horního Žižkova ve vybíjené

Mikuláš v ŠD

Naše třída 7.A v roce 2010/2011

Historická tramvaj

Plavba po Vltavě

Kouzelnické odpoledne

Škola v přírodě 3.A

Zábavné odpoledne

Národní házená
Národní házená
Zimní výlet na Brdech
Zimní výlet na Brdech
Zimní sporty
Zimní sporty
Florbal - starší dívky
Florbal - starší dívky
Návštěva předškoláků
Návštěva předškoláků
Prvouka 3. ročník
Prvouka 3. ročník
Vycházky
Vycházky
Život dětem
Život dětem
Den Chipsu
Den Chipsu
Kinderiáda 2009
Kinderiáda 2009
Tanec ulice
Tanec ulice
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Dětský den na ZŠ Pražačka
Dětský den na ZŠ Pražačka
Škola v přírodě 5.A
Škola v přírodě 5.A
Baltík 2009 – Kopřivnice
Baltík 2009 – Kopřivnice
Mc Donald´s cup
Mc Donald´s cup 2008/09
Soutěž všestrannosti
Soutěž všestrannosti
Pražská snítka
Pražská snítka