naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

zájmová činnost - kroužky


Procházky Prahou

Procházky Prahou ukazují dětem od 1. do 5. třídy krásy jejich města, starobylé památky i jiná zajímavá místa, které Praha nabízí. Seznamují se zde zábavnou formou nejen s historií hlavního města a České republiky, ale zároveň objevují i koutky přírody s jejími obyvateli v místech, kde by je vůbec nečekali. V zimním období jsou procházky směřovány do tepla budov (Národní muzeum, Náprstkovo muzeum, Novoměstská radnice, Armádní muzeum, Muzeum pověstí a strašidel, Loreta), při příznivějším počasí vyrážíme na prohlídku města (Karlův most, Stromovka, Petřínské sady, ZOOPark Radonice, Staroměstské náměstí, Prokopské údolí).

Povídálek

Kroužek Povídálek je určen pro žáky přípravné a první třídy. Cílem kroužku je pomocí her a zábavných aktivit podporovat a zdokonalovat přirozený vývoj dítěte v nejrůznějších oblastech. V rámci kroužku budeme s dětmi trénovat správné dýchání, rozvíjet motoriku mluvidel, trénovat sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku a prostorovou orientaci. Velká část je také věnována rozvoji komunikačních dovedností a rozšiřování slovní zásoby. 

Malování na obličej

čtvrtek 13.00 - 13.45 h pro žáky od 2.r.
Žáci se učí základní technice facepaintingu s využitím kvalitních nezávadných vodou omyvatelných barev. Malují si vzájemně na obličej nejrůznější motivy.

Deskové hry

středa 13.00 - 13.45 h pro žáky od 0.r.
Žáci hrají různé deskové a karetní hry zaměřené na rozvoj matematických dovedností, pozornosti, představivosti, paměti, postřehu, strategie,...
(např. Digit, Ubongo, Qwirkle, Reflexx!, Uno, Ligretto, Grabolo, Levá & pravá, Bubbles, Počítej!, Cink!,... a další)

Sportovní kroužek

Každé pondělí od 14 -14,45 hod je připraven pro žáky 2. – 5.tříd sportovní kroužek. Malí sportovci se seznamují nejen v tělocvičně, ale i na školním hřišti se základy míčových her. Učí se techniky a pravidla přehazované, vybíjené, košíkové, florbalu, kopané a ostatních netradičních sportů ( např.ringo, frisbee ). Své dovednosti a znalosti uplatňují ve sportovních soutěžích, kterých se naše škola každoročně účastní.

Výtvarný kroužek

V tomto kroužku si děti prvního stupně mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky (malba temperovými i vodovými barvami, suchý pastel, koláž, frotáž, kašírování, kresba tuší, tužkou, uhlem i rudkou, mozaika) a tím rozvíjet estetické cítění, zručnost i kreativitu. Pro celkový rozkvět tvořivosti dětí i jejich fantazie je zvolen zcela individuální přístup, kdy každý tvoří podle vlastních nápadů. Lektor je zde vlastně v roli konzultanta a pomocníka při nenadálých obtížích nebo nejasnostech. Volnost při volbě tématu, výtvarného projevu i techniky dětem dává možnost svobodně se vyjádřit, učí se i rozhodnosti a zodpovědnosti.

Nebojím se češtiny

Kroužek je určen pro všechny třeťáky, čtvrťáky a páťáky, kteří trochu bojují s českým jazykem a potřebují pomoct lépe pochopit českou gramatiku, správné vyjadřování, rozlišování slovních druhů, určování jmenných i slovesných kategorií nebo psaní obtížnějších slov. Důležitou součástí všech lekcí je zvyšování sebevědomí a posilování jistoty při ústním i písemném projevu. Děti se učí zejména důkladně kontrolovat písemná cvičení a dále pracovat s chybou. 

Počítačový kroužek

Žáci se v počítačovém kroužku zábavnou formou seznamují se základy práce na PC. Naučí se pracovat s elektronickou poštou, vytvořit vlastní prezentace, upravovat obrázky, vytvářet animace, programovat jednoduché hry a další užitečné dovednosti.


 

 

Život dětem

PESOS o.p.s.

Projekt KOUTEX

nové fotografie

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik

Duhové bubliny
z mýdla

SLŮNĚ BALŮ

Divadlo KK "DUHOVÁ POHÁDKA"

Družinové tvoření

Výrobky těch nejmenších

Divadlo O Smolíčkovi

Divadlo KK "O Sněhurce"

Tvoříme v družině - MIMOZEMŠŤANI

Kouzelník

Alice in Wonderland - třeťáci, čtvrťáci a páťáci trénují angličtinu
i v divadle

Diskotéka

Divadýlko O statečném tygrovi

Výlet do skanzenu

Andersenovy pohádky - divadelní představení

Divadlo - Královna barev

O třech kůzlátkách - divadlo

Divadelní představení

Asistenční psi

Bruslení

Dášenka, čili život štěněte

Divadelní představení

Halloween 2014

Hrátky s odpadky - tématické divadelní představení

Výtvarné práce
a výrobky z přírodních materiálů

Vyrábíme obranný štít pro rytíře

Košíčky

Kouzelník

Vyrábíme koláže z listí

4.A, 5.A ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

IT – SLOT - soutěž
ve znalostech informatiky

Divadýlko z Pytlíčku

O pejskovi a kočičce

Masopust

3.A a Halloween

Výtvarka 8.A - dekorování triček

Asistenční psi v ŠD podruhé

Malé vinohradské divadlo

Návštěva 5.A
ve sklářské dílně

Třída 5.A na Minigolfu

Páťáci na bowlingu

Koktejlová party v 7.A

Turnaj ŠD horního Žižkova ve vybíjené

Mikuláš v ŠD

Naše třída 7.A v roce 2010/2011

Historická tramvaj

Plavba po Vltavě

Kouzelnické odpoledne

Škola v přírodě 3.A

Zábavné odpoledne

Národní házená
Národní házená
Zimní výlet na Brdech
Zimní výlet na Brdech
Zimní sporty
Zimní sporty
Florbal - starší dívky
Florbal - starší dívky
Návštěva předškoláků
Návštěva předškoláků
Prvouka 3. ročník
Prvouka 3. ročník
Vycházky
Vycházky
Život dětem
Život dětem
Den Chipsu
Den Chipsu
Kinderiáda 2009
Kinderiáda 2009
Tanec ulice
Tanec ulice
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Škola v přírodě 4.A - Bibione
Dětský den na ZŠ Pražačka
Dětský den na ZŠ Pražačka
Škola v přírodě 5.A
Škola v přírodě 5.A
Baltík 2009 – Kopřivnice
Baltík 2009 – Kopřivnice
Mc Donald´s cup
Mc Donald´s cup 2008/09
Soutěž všestrannosti
Soutěž všestrannosti
Pražská snítka
Pražská snítka