naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

zájmová činnost


Dramatický kroužek

Ve školním roce 2013/2014 jsme rozšířili nabídku zájmové činnosti o dramatický kroužek pro žáky I.stupně. 
Jedenkrát týdně se běžná učebna na hodinu proměňuje v divadelní jeviště. Děti se hravou formou seznamují s různými literárními tématy a divadelními metodami, např. zkoušejí pantomimu, vytvářejí živé obrazy, učí se improvizovat, ... Získávají průpravu pro dětské divadlo – jevištní pohyb, vnímání prostoru, kostýmní znaky.
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik