naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

zájmová činnost - Pěvecký sbor


Pěvecký sbor

Pěvecký sbor na naší škole funguje již od roku 2000 pod vedením paní učitelky Jiřiny Peterkové, absolventky konzervatoře. Mohou se do něj hlásit žáci od třetí až po devátou třídu.
Děti se zde učí pracovat s hlasem, kultivovanému projevu na veřejnosti, orientaci v notovém zápisu, správnému dýchání, frázování při zpěvu a dalším hudebním dovednostem. Rovněž se zde seznamují s hudebně-dramatickou činností.
Zájemci nejsou přijímáni na základě talentu a kvality hlasu, ale na základě zájmu o zpěv a hudbu. 
Náplní činnosti sboru je také příprava programů na různá kulturní vystoupení a společenské akce (např. vánoční jarmark, pěvecké soutěže, ...).
 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik