naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

zájmová činnost - Sportovní kroužek


Sportovní kroužek

Na naší škole již pátým rokem pracuje sportovní kroužek pro žáky 2. - 6.tříd pod vedením p.učitelky Evy Novákové. Každé pondělí odpoledne se děti scházejí v tělocvičně nebo při příznivém počasí na novém hřišti sportovního areálu Pražačky, kde si osvojují
základy míčových her. Děvčata i kluci se seznamují se základy košíkové, přehazované,vybíjené, kopané, florbalu, učí se základní
hrací techniky a pravidla.Své dovednosti potom uplatňují ve sportovních soutěžích, kterých se naše škola každoročně účastní a dosahují skvělých umístění a výsledků.
 

Finanční gramotnost do škol

Běchovice - Praha

Projekt KOUTEX

naše akce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik