naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

školní jídelna

 

Říjen 2017 - 21 obědů

7 – 10 let          1 oběd 25,--Kč      celkem 525,--Kč
11 – 14 let        1 oběd 27,--Kč      celkem 567,--Kč
15 a více let     1 oběd 29,--Kč      celkem 609,--Kč


Podle vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování

Do 25. dne kalendářního měsíce je nutno zaplatit obědy na měsíc následující
na účet školní jídelny 11678319/0800

- vložením hotovosti na kterékoli pobočce České spořitelny
- složenkou – strávník musí přinést zaplacený útržek nejméně den předem, než se 
  začne stravovat, aby mohl být zjištěn přesný počet strávníků na příští den. 
- inkasem z vašeho účtu( je-li účet u spořitelny) – po domluvě s vedoucí jídelny (jiné č. účtu)

Obědy na následující měsíc je třeba zaplatit do 25 dne aktivního měsíce. Obědy lze odebírat až po připsání platby na účet ŠJ 

Každý strávník si zakoupí čip v hodnotě 121,--Kč, slouží k odebírání obědů.

Odhlášky obědů: v případě nemoci žáka musí rodiče odhlásit obědy V jídelně telefonicky na čísle

!!! 271 774 685 !!!
nebo přes internet
pozor změna - jidelna@zsprazacka.cz

Obědy se odhlašují ráno do 8 hod., hromadné odhlášky výletů, exkurzí,
školy v přírodě, lyž. výcvik, apod. musí být oznámeny alespoň 2 dny předem!!

Ukončení stravování v ŠJ musí rodiče sdělit školní jídelně písemně!!!!!!!

Výdej obědů: od 12 hod. do 14 hod.

Za neodhlášené, nebo nevyzvednuté obědy se neposkytuje žádná náhrada!!!!

Oběd přes ulici se vydává jen první den nepřítomnosti žáka (studenta).

Za správně odhlášené obědy si rodiče sníží platbu v příštím měsíci, na účtech se přeplatky vyúčtují průběžně zpět na účty


Spotřební koš 2014

jídelna nyní

jídelna dříve
 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik