naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

historie


2.řada zleva: Danuše Ťopková, Markéta Hylmarová, Josef Meszáros, Tomáš Doležel, Zuzana Skopová,
                     Vladimíra Rychtaříková

1.řada zleva: Drahomíra Elstnerová (školnice), Lucie Pěkná, Eva Nováková (zást. ředitele), 
                     Bohumil Samek (ředitel), Hana Müllerová (hospodářka), Tomáš Polák, Renáta Vykoukalová

Sedící zleva: Vlastimila Karlecová, Libuše Štumpfová, Jitka Juřičková, Jana Velvarská, Alice Kourkzi, 
                     Andrea Šulcová, Lucie Síbrová, Petra Tesařová, Petra Košuličová


2.řada zleva: Andrea Šulcová, Renáta Vykoukalová, Edith Fialová, Lucie Pěkná, Miroslav Doležel, 
Josef Meszáros, Alice Kourkzi, Drahomíra Elstnerová (školnice)

1.řada zleva: Zuzana Skopová, Markéta Hylmarová, Eva Nováková (zást. řed.), Bohumil Samek (ředitel), Hana Müllerová (hospodářka), Eva Těšínská, Danuše Ťopková

Sedící zleva: Jana Velvarská, Libuše Štumpfová, Eva Klappová, Aneta Šlosarová, Vlastimila Karlecová, Petra Tesařová, Jitka Juřičková

Foto z archivu houslisty Jiřího Nováka - žáka měšťanské školy na Pražačce v letech 1937 - 1939, člena Smetanova kvarteta 1947 - 1989. Poděkování za poskytnuté fotografie patří dceři paní Dagmar Virtové.

1937

1938

1939


Při slavnostním odhalení pomníku zpíval pěvecký sbor za vedení odborného učitele Josefa Černého.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující fotografie jsou pravděpodobně z června 1950, zapůjčila nám je bývalá žákyně školy.


Absolventky


Dívčí družstvo, které vyhrálo sportovní soutěž


učitelský sbor se svým ředitelem Emanuelem Němcem. Jedním z učitelů je i pan učitel Jaroslav Velvarský, jehož vnučka učí na Pražačce od letošního školního roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeden z bývalých žáků školy našel doma pohlednici, na které je zachycena budova naší školy někdy těsně po dokončení v roce 1930, a přinesl nám ji. 
Pokud byste i Vy, vážení návštěvníci webových stránek, objevili ve fotoarchivech svých, rodičů, babiček a dědečků, ... další fotky Pražačky, byli bychom rádi, kdybyste je mohli škole půjčit. Třeba se s Vaší pomocí podaří zachytit podobu školy v průběhu osmdesáti let jejího trvání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. arch. Petr Kučera nám zaslal dobovou fotografii z Časopisu stavitel z roku 1930.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dříve byla v mapách značena jako "Brasatscha". Stávala tu zemědělská usedlost, a ještě dříve staré vinařství. Vyrostla zde žena Karla Hartiga - Hartig si dost "pomohl", když se přiženil do rodiny vlastnící tento dvůr, ke kterému patřily pozemky
zabírající velkou část dnešního Žižkova.
                                                                                      Mgr. Jan Krajhanzl

Ze školního archivu - k pomníčku obětem

 

Finanční gramotnost do škol

Oznámení pověřence

Projekt KOUTEX

naše akce

O Smolíčkovi

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik