naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

školní družina - 2006/2007


„Jarní“ program ŠD

Akce školní družiny za 1.pololetí školního roku završilo představení O líné Liduně a třech přadlenách v divadle Minor.
V 2.pololetí bohatá činnost pokračovala. Děti několikrát navštívily kino Aero, v prostorách DDM-Ulita se zúčastnily oslav Dne Země. Neobvykle teplé dubnové dny byly zpestřeny opékáním buřtů a koupáním v bazénku.

I nadále děti navštěvují v rámci družiny nejrůznější kroužky, např. sportovní (míčové hry, florbal, aerobik), počítačový, šachový, zdravotnický, výtvarný (keramika), angličtinu, sborový zpěv. Některé kroužky pracují pod vedením učitelek školy, jiné jsou zajišťovány externími lektory. 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik