naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

HELPPES
 

školní družina


Provoz školní družiny - ranní od 6,30 do 7,45 (příchod dětí do 7,30) 
                                   - odpo
lední – do 17,30

Úhrada školní družiny
-      150,- Kč/měsíc – poplatek se hradí měsíčně, po dohodě s vedoucí vychovatelkou je možno uhradit víc měsíců najednou
-      na účet č. 2000 790 339 / 0800
-      variabilní symbol (důležitý pro identifikaci platby) – přidělí vedoucí vychovatelka
-      doporučení: do textu pro příjemce je vhodné uvést jméno dítěte

vychovatelky
Vladimíra Rychtaříková – vedoucí vychovatelka
Markéta Hylmarová

Danuše Ťopková

  

 

Finanční gramotnost do škol

Život dětem

Projekt KOUTEX

naše akce

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik