naše škola

menu

úvodní stránka
naše škola
organizace školního roku
kontakty
učitelé
formuláře
školní poradenské pracoviště
ze života školy
soutěže
školní družina
školní jídelna
školská rada
projekty
zájmová činnost
dokumenty
historie
fotografie
dotaz - formulář
napište nám
autor stránek

poděkování MP

Život dětem

HELPPES
 

školní družina


Provoz školní družiny - ranní od 6,30 do 7,45 (příchod dětí do 7,30) 
                                   - odpo
lední – do 17,30

POZOR – ZMĚNA: od 1/2018 je poplatek za ŠD 200,- /měsíc

Úhrada školní družiny
-      150,- Kč/měsíc – poplatek se hradí měsíčně, po dohodě s vedoucí vychovatelkou je možno uhradit víc měsíců najednou
-      na účet č. 2000 790 339 / 0800
-      variabilní symbol (důležitý pro identifikaci platby) – přidělí vedoucí vychovatelka
-      doporučení: do textu pro příjemce je vhodné uvést jméno dítěte

vychovatelky
Vladimíra Rychtaříková – vedoucí vychovatelka
Kamila Brettschneiderová, vychovatelka
Nela Štěpánková, vychovatelka
Danuše Ťopková, vychovatelka
Mgr. Martina Džofková, vychovatelka

  

 

Finanční gramotnost do škol

Běchovice - Praha

Projekt KOUTEX

naše akce

Bezpečný pes

V kroužku ručních prací jsme se učili šít

Na vycházce
na Krejcárku

Ruční práce

Mikulášská

Život ve smečce


Vánoční dárek

Pantomima s klaunem

Srdce pro maminku

Pes - kamarád i šelma

Andersenovy pohádky

Evelínko, neutrácej tolik